Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

ACCIÓ TUTORIAL
Portem a terme un acurat Pla d’Acció Tutorial on a cada curs es programen i realitzen tallers i projectes sobre temes com la coeducació, la diversitat, el bullying, la violència de gènere, la sexualitat, l’ús responsable de les xarxes socials, la solidaritat, el civisme, les drogues...
En el treball d’orientació es donen les eines per a la incorporació a la vida activa i professional o a l’educació secundària postobligatòria tot respectant la diversitat i oferint les mateixes oportunitats de formació.
Els acompanyem, fins i tot, en la seva trajectòria posterior a la sortida del nostre centre i els ajudem i aconsellem (mercat laboral, proves d’accés, estudis universitaris...).

Tutoria