Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

Clic a: DOSSIER CURS 2016/17

1r Cicle d’educació infantil de 0 a 3 anys (llar d’infants Tu-tut)
A través del joc, de les activitats i de les rutines diàries descobriran i aniran construint el seus primers aprenentatges.

2n Cicle d’educació infantil de 3 a 6 anys
Una etapa per a experimentar, manipular, desenvolupar els llenguatges (musical, plàstic, matemàtic i verbal), d’adquirir hàbits i ser cada dia més capaços.


Educació primària de 6 a 12 anys
De forma graduada, significativa i funcional aniran adquirint les competències que els permetran aplicar els seus coneixements.


Educació Secundària Obligatòria (ESO) de 12 a 16 anys
Aquesta última etapa obligatòria té la finalitat d’ampliar els coneixements de l’alumne a partir dels objectius i continguts propis de cada àrea, facilitant així la construcció d’un bagatge personal que li permetrà aconseguir els seus reptes posteriors.

Clic a: CALENDARI CURS 2016-17

Etapes