Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

L’equip psicopedagògic del centre té una finalitat comuna, que tots els alumnes del nostre centre puguin arribar a desenvolupar al màxim les seves capacitats en tots els àmbits. Per tant, es faran tasques d’avaluació a nivell de grup i individual, de detecció de dificultats i diagnòstics, de tractament individual, de treball en petit grup i de prevenció. S’oferiran conferències i es faran debats per a tractar tots aquells temes que interessin als pares o als professors i que puguin ajudar a un bon desenvolupament integral dels nostres alumnes. També l’equip portarà a terme l’assessorament pertinent a tots aquells pares que ho sol·licitin.

Gabinet psicopedagògic