Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

Actualment l’escola disposa de:

13 aules, una per a cada curs
2 aules per a grups reduïts o flexibles
Aula taller
Biblioteca
Aula d’informàtica
Pantalla tàctil, canons de projecció i reproductors multimèdia
Aula de psicomotricitat
Menjador
Gabinet Psicopedagògic
Acollida
Pla d’acció tutorial
Despatxos i sala d’entrevistes
2 patis
WC adaptat
Secretaria
Botiga

Aules i equipaments