Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

L’AMPA fa de pont entre mares, pares i equip directiu; proporciona l’equipament de l’escola (xandall, bates, agendes...) i organitza i col•labora en festes i altres actes (Nadal, Carnestoltes, festes solidàries, Setmana Esportiva, fi de curs...).

e-mail: ampaservator@outlook.com

AFA