Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

Compartim un projecte educatiu plural i obert, fonamentat en valors democràtics, tolerants, solidaris i afectius; i té com a objectiu formar persones íntegres, cultes, solidàries, sensibles i capacitades per afrontar i superar tots els reptes. La nostra prioritat és la felicitat dels nostres alumnes i de les seves famílies tot potenciant l’esforç, la constància, el treball en equip i el raonament.
La línia pedagògica s’orienta cap a una formació global sense posar límits, donant suport i facilitant tots els mitjans i recursos que li permetin desenvolupar les seves competències.
Mantenim una relació molt estreta i constant que ens vincula a tots: docents, alumnes, pares, mares i altres persones de la nostra comunitat educativa.
Aquest ideari propi és present i es desenvolupa en totes les activitats del centre: lectives, complementàries, esportives, lúdiques i culturals.
Portem a terme un acurat Pla d’Acció Tutorial que, a part de seguir l’alumne individualment i a nivell grupal es fan accions per tal de fomentar la integració i la cohesió, la no discriminació i l’orientació cap a la següent etapa educativa i/o professional.

Filosofia