Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

23-03-2020 · esport escolar infantil-primàriaINFANTIL
A banda de totes les activitats de motricitat fina i de gran motricitat que realitzen dins de l’horari lectiu, els alumnes d’infantil dediquen una tarda a la setmana a fer Educació física. L’equilibri, la rapidesa, el control postural, els esports d’equip... es posaran en pràctica en aquestes sessions.

PRIMÀRIA
Dediquem dues hores curriculars a la setmana per a la pràctica d'activitats físiques i esportives. S’aprofita per a l'adquisició d'hàbits saludables i per al reforç d’adquisició de valors de cohesió i de treball en equip.