Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

Esport escolar Servator


27-04-2020 · EDUCACIÓ FÍSICA SETMANA 27 ABRIL A L'1 MAIG

1- Escolta, amb atenció, el vídeo explicació de les diferents activitats que hauràs de treballar. 3- Hauràs d’organitzar-te per fer les activitats durant els dies que diu l'escrit , com a mínim. Ara bé, si les vols practicar més dies millor per la teva salut.
4- Feu fotos o vídeos per que m’ho pugueu entregar a final de setmana. Recorda escriure el teu nom, els cognoms i el curs.

Anar vídeo INF

Anar vídeo PRI 1_2_3

Anar vídeo PRI 4_5_6

23-03-2020 · esport escolar infantil-primària


INFANTIL
A banda de totes les activitats de motricitat fina i de gran motricitat que realitzen dins de l’horari lectiu, els alumnes d’infantil dediquen una tarda a la setmana a fer Educació física. L’equilibri, la rapidesa, el control postural, els esports d’equip... es posaran en pràctica en aquestes sessions.

PRIMÀRIA
Dediquem dues hores curriculars a la setmana per a la pràctica d'activitats físiques i esportives. S’aprofita per a l'adquisició d'hàbits saludables i per al reforç d’adquisició de valors de cohesió i de treball en equip.

20-03-2020 · ESPORT ESCOLAr eso

ESO
L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria es fonamenta en el treball de les competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixin al desenvolupament integral de la persona, a la millora de la seva qualitat de vida i a la interiorització d’hàbits saludables
Per aconseguir-ho es treballa des de quatre dimensions:

· Dimensió de l’Activitat física saludable
· Dimensió de l’Esport
· Dimensió de l’Activitat física i el temps de lleure
· Dimensió de l’Expressió i comunicació corporal

SETMANA ESPORTIVA

Cada curs aturem l’activitat més acadèmica i la dediquem exclusivament a fer esport. Cada curs i etapa omple aquests dies amb activitats esportives ben diverses i engrescadores i un dia anem a les Pistes d’Atletisme Joan Molins a fer un munt de proves atlètiques.

Enguany, i sota el lema de les Olimpíades, hem fet:
Esgrima, Handbol, Ping-pong, Atletisme, Bàsquet, Futbol, Gimcana de jocs, Aquagym...