Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

20-03-2020 · ESPORT ESCOLAr eso


ESO
L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria es fonamenta en el treball de les competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixin al desenvolupament integral de la persona, a la millora de la seva qualitat de vida i a la interiorització d’hàbits saludables
Per aconseguir-ho es treballa des de quatre dimensions:

· Dimensió de l’Activitat física saludable
· Dimensió de l’Esport
· Dimensió de l’Activitat física i el temps de lleure
· Dimensió de l’Expressió i comunicació corporal

SETMANA ESPORTIVA

Cada curs aturem l’activitat més acadèmica i la dediquem exclusivament a fer esport. Cada curs i etapa omple aquests dies amb activitats esportives ben diverses i engrescadores i un dia anem a les Pistes d’Atletisme Joan Molins a fer un munt de proves atlètiques.

Enguany, i sota el lema de les Olimpíades, hem fet:
Esgrima, Handbol, Ping-pong, Atletisme, Bàsquet, Futbol, Gimcana de jocs, Aquagym...