Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

Projecte educatiu

És plural, obert, innovador, fonamentat en valors democràtics, tolerants, solidaris i afectius; i té com a objectiu formar persones íntegres, cultes, solidàries, sensibles i capacitades per afrontar i superar tots els reptes. I, sobretot, molt felices!

Metodologia

És activa i innovadora. L’alumne/a és l’agent principal del seu aprenentatge.
Combinem el treball per projectes, amb sessions de recerca experimental, l ́ús de les eines tècniques i de les noves tecnologies.
Les sortides ens ajuden a complementar els projectes i amplien el currículum. Considerem molt important les convivències ja que ens permeten conviure uns dies en espais naturals amb els nostres companys i mestres, per tant, totes les etapes hi van.

pec