Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

Aules àmplies amb molta llum, climatitzades i amb suport multimèdia.
Aules per a grups reduïts o flexibles.
Aula de psicomotricitat per a Infantil.
Aula laboratori.
Aula d’expressió musical i emocional.
Aula de plàstica.
Biblioteca/ Aula d’informàtica.
Aula de tecnologia.
Despatx per al Gabinet Psicopedagògic.
Despatxos i sala d’entrevistes.
2 patis.
Secretaria.

Espais