Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

09-02-2015 · Taller: Bons hàbits per a l' estalvi d'aigua. 3-2-2015 Primer CI.


Objectius:
1. Identificar l'origen i la destinació de l'aigua que consumim a les nostres llars.
2. Prendre consciència de la importància de l'aigua com a recurs vital.
3. Construir un dispositiu d' estalvi d'aigua per a la llar.