Col·legi Servator

Col·legi concertat amb la Generalitat de Catalunya

l'Escola
Serveis
Activitats
Gabinet Psicopedagògic
Acció Solidària
l'Esborrador
Galeria
Contacte
Escola de lleure
Esports escolars
moodle

C. Ribot i Serra, 222
Sabadell
93 724 05 00

info@servator.cat

07-07-2020 · PRESINCRIPCIONS i llistes


Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020.

Veure oferta places escolars

-Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

Anar a fer el tràmit virtual

-Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
-Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

-Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020

Anar a fer el tràmit

-Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Anar a llista admesos i espera

Anar a llista vacants

-Matrícula
-Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020
La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.